GRUMPY HAS NO COMMENT ON OBAMA! THANKS, OBAMA!

— Mark (@MShrayber) November 21, 2014