Amazing Headline of the Day: "Khloe Kardashian Blames Hurricane Sandy for Nip Slip"

OMFG srsly?