Too Cool For School

[New York, September 9. Image via WENN]