She's Baaaack

[New York, September 1. Image via INF]