Romy & Sofia's Sidewalk Reunion

[New York September 15. Image via Flynet]